Mỹ muốn đến Việt Nam trong năm nay trên hàng không mẫu hạm

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ muốn đưa hàng không mẫu hạm thứ 2 đến Việt Nam trong năm nay by VOA Tiếng Việt. 04/04/2019.
USS Carl Vinson
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson là chiến hạm đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết có thể sẽ có một chiến hạm thứ hai tới Việt Nam trong năm nay.

Mỹ đi rồi Mỹ lại về
Việt Nam cũng chỉ con cờ Mỹ thôi
Đứng lên giữ Đất Biển Trời
Người dân ý thức đáp lời núi sông
Bắc Nam nhất dạ một lòng
Quyết tâm giữ nước đề phòng Bắc phương!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, April 03, 2019 2310 EST
1- Mỹ muốn thăm Việt Nam lần hai bằng tàu sân bay
2- Tàu sân bay Mỹ thứ hai sẽ thăm Việt Nam trong năm 2019 ?