Cọng sản Tàu đã làm chủ Việt Nam?

Kính mời quý bạn nghe: bất ngờ tứ trụ của VN sang TQ diện kiến trước khi được bầu sau ĐH 13 gồm những ai by Tin Tức Online, Mar 31, 2019.
C59C7DDF-55B5-486B-81E9-CA844EC37F41_cx0_cy4_cw0_w1023_r1_s
Giặc Tàu và hán nô!

Ngày xưa Vua Việt cầu phong
Giữ yên biên giới và phòng xâm lăng
Ngày nay vua Việt xin ăn
Cầu tên hán Tập cho làm hán nô
Than ơi Đại Việt cơ đồ
Đang thành đất hán từng giờ từng giây
Đồng bào không đứng lên ngay
Cháu con nô lệ từ rày về sau!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, April 02, 2019 1848 EST