Chủ Nghĩa Xã Hội

Kính mời quý bạn xem bài: Chủ Nghĩa Xã Hội by Khuyết danh – Ba Cây Trúc. 2019-03-30.
Người thành khỉ
Tiến trình người cọng sản thành khỉ!

Không làm cũng có để ăn
Người dân lười biếng ngồi ăn không làm
Người làm cảm thấy hết ham
Làm chi cho mệt nghỉ làm khỏe thân
Than ơi chủ nghĩa mỵ dân
Hãy mau thức tỉnh người dân dại khờ
Muốn giàu không phải trông chờ
Vào công người khác chính nhờ tự thân
Như người tu tập chuyên cần
Tự mình giải thoát tham sân luân hồi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 31, 2019 1020 EST
1- TIẾN TRÌNH XUỐNG HỐ CẢ NƯỚC