Việt cọng nói gì nếu Đài Loan để Mỹ dùng đảo Ba Bình ở Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Ác mộng cho Trung Quốc nếu Đài Loan để Mỹ dùng đảo Ba Bình ở Biển Đông by Trọng Nghĩa Đăng ngày 29-03-2019 Sửa đổi ngày 29-03-2019 16:40.
000_apw2000110945423
Hải Quân Đài Loan và 4 chiếc tàu phá mìn lớp Aggressive mua của Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 01/03/2019 tại một căn cứ Hải Quân ở miền nam Đài Loan.

Mỹ Việt Nam tương lai đối tác
Mỹ Đài Loan đổi chác Ba Bình
Mấy thằng cọng sản Ba Đình
Mỹ dùng hòn đảo của mình nghĩ sao?

Không đánh nhau làm sao giải quyết
Lối hòa bình phán quyết của tòa
Chần chờ không kiện cho qua
Lâu ngày khó đổi lệnh tòa như không

Cho nên luật không bằng sức mạnh
Rất tự nhiên kẻ mạnh thì hơn
Cho nên muốn được sống còn
Luôn luôn phải mạnh mới còn dài lâu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 30, 2019 1030 EST