BCT-TƯĐCSVN một lũ khốn nạn nối giáo cho Tàu cộng!

Kính mời quý bạn xem bài: BCT-TƯĐCSVN một lũ khốn nạn nối giáo cho Tàu cộng! by Nguyên Thạch (Danlambao) 3/25/2019.
NguyễnPhúTrọng-tháithú-thầnphụcTàu-danlambao
“Lũ khốn nạn nối giáo Tàu cộng”
Bộ chính trị tổng Trọng đứng đầu
Cam tâm bán nước cho Tàu
Toàn dân cả nước có đau không nào?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 25, 2019 2314 EST