Chỉ hai trăm ngàn đồng một nụ hôn!

Kính mời quý bạn xem hình: Phát hành tiền giấy cưỡng hôn mệnh giá hai trăm ngàn đồng
Pháthànhtiềngiấycưỡnghônmệnhgiáhaitrămngànđồng

Tiền giấy cưỡng hôn.

Mỗi lần hôn chỉ hai trăm
Bác hôn các cháu mấy trăm chưa đòi!
Bao năm cháu bị thiệt thòi
Tìm đâu công lý rọi soi bác hồ?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 24, 2019 1100 EST