Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần XI)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần XI) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/20/2019.
hochiminh-vachmat2-danlambao
Hồ Chí Minh.

Thời bây giờ xăm lăng kiểu mới
Không cần đưa quân tới mục tiêu
Làm cho đất nước tiêu điều
Môi trường kinh tế với nhiều rủi ro
Về sức khỏe làm cho nhiễm độc
Nguồn thức ăn trên mức an toàn
Cho dùng hóa chất tràn lan
Ăn vào sẽ chết không than nữa lời
Mưu thâm của lũ con trời
Diệt người dân Việt muôn đời là đây
Đứng lên vạch mặt bọn này
Diệt bầy cọng sản tiếp tay khựa Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 21, 2019 0230 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)
9- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)
10- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X)