Cuộc chiến âm thầm của một người Việt ở Mỹ về Đường Lưỡi Bò

Kính mời quý bạn xem bài: Đường Lưỡi bò và cuộc chiến âm thầm của một người Việt ở Mỹ by Tina Hà Giang BBCvietnamese.com. 18 tháng 3 2019.
_106016176_nguyendinhphu2
GS Nguyễn Đình Phú giới thiệu ứng dụng di động quan trắc mưa bằng vệ tinh trên thiết bị di động do ông và nhóm chuyên gia của UCI phát triển, tại Hội thảo American Geophysical Union -AGUChuyên gia Tàu cũng là ăn cướp
Bài nghiên cứu lại ướp lưỡi bò
Tinh thần khai phóng thành ra
Dã tâm bành trướng nước ta của Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 19, 2019 2059 EST