Hết máy bay ném bom, tới tàu chiến Mỹ băng qua Biển Đông

https://www.voatiengviet.com/a/het-may-bay-toi-tau-chien-my-bang-qua-bien-dong/4829439.html

Hết máy bay ném bom, tới tàu chiến Mỹ băng qua Biển Đông

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Saturday, March 16, 2019 2212 EST

Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Kính mời quý bạn xem bài: Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng by Hoàng Dũng – blog “Tin Lề Trái” ngày 30 tháng 5 năm 2010.

Nguyễn Tấn Dũng.
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 16, 2019 1115 EST