Đảng cướp đất, dành sân

Kính mời quý bạn xem: Công viên Lý Thái Tổ ngày 14 tháng 3 năm 2019 by Babui (Danlambao) 3/15/2019.
Đảngcướpđất,dànhsân
Nữ đảng viên csvn và lính Tàu!

Nhớ ngày Mười Bốn tháng Ba
Để ngăn kỷ niệm bày ra nhãy đầm
Đảng và nhà nước vô tâm
Đã không tưởng niệm còn làm khó khăn?
Những người nhãy múa trong sân
Là người dân Việt hay dân khựa Tàu
Sáu tư chiến sĩ chống Tàu
Mà sao dân Việt không đau vậy trời?
Phải chăng giờ đã tới thời
Việt Nam nô lệ con trời Bắc phương!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, March 15, 2019 2100 EST
1- Ngày Gạc Ma 14.3.1988