Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc?(Phần IX) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/12/2019.
HOCHIMINH-loinuoc-danlambao
Hồ Chí Minh.

Thường ai xa cách quê nhà
Tới khi về nước thì về nhà ngay
Thế nhưng đối với Minh này
Mấy năm chưa thấy mặt mày ở đâu
Thì ra sợ lộ mưu sâu
Chờ khi giết hết Minh râu mới về
Hết còn ai biết mô tê
Bình an giả Quốc về quê Nam Đàn
Bà con nô nức khắp làng
Không ai thắc mắc mình đang bị lừa
Đồng bào tỉnh mộng hay chưa
DNA thử là vừa lòng thôi
Có lẽ đảng đã thử rồi
Nên đành ngậm đắng nghe lời Bắc Kinh!
Toàn dân cùng đến Ba Đình
Đòi làm sáng tỏ xác Minh hay Thành?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 12, 2019 2211 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)