Cần phải đáp trả thẳng thừng sự bành trướng của Tàu cộng

Kính mời quý bạn xem bài: Cần phải đáp trả thẳng thừng sự bành trướng của Trung cộng by Nguyễn Trọng Dân – Đàn Chim Việt. 03/03/2019.
china-and-spratlys-696x500
TQ liên tục bành trướng ở biển Đông bằng đường lưỡi bò, bằng xây các đảo nhân tạo

Để ngăn chặn khựa Tàu bành trướng
Không gì hơn diệt tướng tiên phong
Minh lùi khi mất Liễu Thăng
Nguyên lui khi bị tan hàng Toa Đô

Khi ta bị côn đồ hăm dọa
Càng run sợ tai họa nhiều hơn
Đứng lên đáp trả du côn
Khiến cho chúng sợ không còn hiếp ta

Để bảo vệ nước nhà hiệu quả
Không gì hơn đáp trả thẳng tay
Trọng ơi chỉ Tập cho hay
Không lui thì sẽ có ngày bại vong!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 10, 2019 1400 EST
1- China’s Expansion Demands Bold Actions