Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/09/2019.
Hồchíminh-39-danlambao
Hồ Chí Minh.

Hồ Minh đóng giả Tất Thành
Nên cần giữ kín việc Thành là Minh
Giết người bịt hết mối manh
Còn ai biết được rằng Minh giả Thành!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 09, 2019 2200 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)