Manila sợ Mỹ làm liên lụy

Kính mời quý bạn xem bài: Manila muốn xét lại hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 05-03-2019 Sửa đổi ngày 05-03-2019 11:59.
000_h16a6
Lễ hạ cờ Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Manila, khi kết thúc cuộc tập trận chung Hoa Kỳ-Philippines, ngày 11/10/2016TED ALJIBE / AFP

Hiệp ước phòng thủ chung hai nước
Phi bị đánh Mỹ bước cản ngăn
Nước Phi đang sợ liên quan
Mỹ gây chinh chiến buộc ràng vào Phi

Nếu như Mỹ không đi tuần thú
Hỏi liệu Phi có trú an thân?
Tàu đang cho đội ngư quân
Bao vây Thị Tứ Phi dân làm gì?

Phi sợ Tàu không đi với Mỹ
Không bao lâu Phi sẽ thuộc Tàu
Đứng lên dân Việt cùng nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 06, 2019 0000 EST
1- Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana muốn xét lại hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ