Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII) by Phương Nguyễn danlambaovn.blogspot.com. 3/04/2019.
H C M.png
Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh.

Bởi vì Hồ không là người Việt
Cho nên Hồ quyết diệt người Nam
Những ai chống việc Hồ làm
Phải cần tiêu diệt biến Nam thành Tàu

Đồng bào ơi hãy mau thức tỉnh
Xác trong lăng lộng kính là Tàu
Hãy cùng đứng dậy lên mau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng!


“Tại sao Hồ Chí Minh, tự xưng là cha già dân tộc, được loa đài ca tụng là thánh của dân tộc Việt Nam lại ra tay lạnh lùng, tàn độc không thương tiếc với những người Việt Nam yêu nước với câu nói khát máu không tính người, trong cuộc nói chuyện với đảng viên đảng xã hội Pháp Daniel Guérin, vào ngày 25/06/1946 tại Pháp: “ …Tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều bị tiêu diệt… ” ”

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 05, 2019 0000 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)