Mỹ kêu gọi Nga trả lại Crimea cho Ukraine

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ kêu gọi Nga trả lại Crimea cho Ukraine by soha.vn.Ngày 27/2.
MPompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Kính Ngài Bộ Trưởng Pompeo
Còn thằng Tàu cọng thì sao hỡi Ngài
Công bằng Ngài nói không sai
Biển Đông Tàu cọng làm sai lâu rồi
Mong Ngài lên tiếng nói thôi
Góp thêm sức mạnh cho hồi đôi co
Việt Nam đứng dậy ngay cho
Ra tòa khiếu kiện lưỡi bò xào lăn!
Trình thế giới kẻ xâm lăng
Ấy là Tàu khựa ngàn năm không chừa
Đồng bào cả nước nghe chưa
Hãy cùng đứng dậy kiện thưa khựa Tàu
Nếu không đoàn kết bên nhau
Tương lai nô hán cho Tàu muôn năm!
Hỡi người yêu nước Việt Nam
Đứng lên giữ nước đừng làm hán nô
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ
Trường tồn Đất Việt cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 04, 2019 0000 EST