Áo xanh Hà Nội ngỡ ngàng khi hình ảnh ông Trump và cờ vàng 3 sọc xuất hiện ở Thủ Đô.

Thủ Đô xuất hiện cờ vàng
Lòng dân giờ đã chuyển sang đa chiều
Khi càng đàn áp thật nhiều
Nguy cơ sụp đổ càng nhiều gia tăng
Toàn dân Nam Bắc nghe chăng
Hồn Sông Núi báo xâm lăng giặc Tàu
Hãy cùng đứng dậy bên nhau
Trẻ già trai gái chống Tàu tràn sang!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 03, 2019 1110 EST

www.vietnamexodus.info

View original post