Kim rời VN, chúc Đảng giương cao nữa ‘ngọn cờ xã hội chủ nghĩa’

Kính mời quý bạn xem bài: Kim rời VN, chúc Đảng giương cao nữa ‘ngọn cờ xã hội chủ nghĩa’
by VOA. 03/03/2019.
DC118E9A-400A-4B73-9F18-BDB2CB5DA788_w1023_r1_s
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu rời Việt Nam tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, ngày 2 tháng 3, 2019.

Hai thằng cọng sản vái nhau
Tung hô độc đảng theo Tàu tay sai
Chúng bay còn mãi kéo dài
Nhân dân đói khổ bi ai khắp trời
Đồng bào đứng dậy ai ơi
Diệt bầy nô hán đáp lời núi sông
Toàn dân Nam Bắc một lòng
Đứng lên quyết chống thù trong giặc ngoài.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 3, 2019 2350 EST