Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI) by Phương Nguyễn (Danlambao) 3/01/2019.
Thành Minh
Tấm hình một trẻ một già này không thể là một người được.

Trải qua lịch sử từ lâu
Nước ta luôn bị nước Tàu xâm lăng
Bây giờ không sóng Bạch Đằng
Không đầu rơi ở Chi Lăng thuở nào
Toàn dân cứ nghĩ không sao
Ngờ đâu nước mất lúc nào không hay
Ai dè Mao thật cao tay
Bày mưu gián điệp nằm ngay Ba Đình
Đảng nay lệ thuộc Bắc Kinh
Dựng nên Trọng lú đặc tình hán nô
Còn đâu đại Việt cơ đồ
Khi toàn dân lại ơ thờ như ri!
Đứng lên vùng dậy ngay đi
Không là quá trễ còn gì Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, March 01, 2019 2130 EST