Thành Đô buồn

Kính mời quý bạn xem bài: Thành Đô buồn by Trần Mai Trung (Danlambao) – 2/26/2019 .
141015142010_thanh_do_512x288_xinhua
Các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng dự Hội nghị Thành Đô.

Toàn dân cần phải đứng lên
Đòi quyền tự chủ xây nền tự do
Linh Mười nghị hội Thành Đô
Những gì đã ký cần cho dân tường
Cúi đầu bán rẻ quê hương
Để gìn giữ đảng là phường hán nô
Toàn dân quyết giữ cõi bờ
Thề không để mất cơ đồ Tổ tiên.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 26, 2019 2200 EST
1- ‘Đã đến lúc công bố mật ước Thành Đô?’