Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 2/25/2019.
Bến Đá Dương Nỗ.png
Bến Đá, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế của Nguyễn Sinh Cung thời thơ ấu.

Hồ Chí Minh không phải Ái Quốc
Nên không nhớ thời Quốc tắm truồng
Ở nơi Bến Đá Phú Dương
Cũng không nhớ học thơ Đường ở đâu

Hồ yêu nước có sâu và đậm
Tình quê hương có thấm trong lòng
Bao năm quyền cả mấy lần
Về thăm quê mẹ là Làng Kim Liên?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 25, 2019 1350 EST