Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc (Phần IV) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 22/2/2019.
Quoc Minh
Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh không là người Việt
Nên mặc cho có giết bao nhiêu
Miễn làm cho được mục tiêu
Trường Sơn cháy rụi có nhiều gì đâu

Hồ Chí Minh là Tàu đội lốt
Nguyễn Ái Quốc đã chết bên Tàu
Đồng bào tỉnh táo cùng nhau
Đứng lên vạch mặt tên Tàu gian manh

DNA Tất Thành Hồ Tặc
Sẽ rõ ràng ai giặc ai tà
Cả hai đều lũ tà ma
Phải cần tận diệt nước nhà mới yên!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 22, 2019 2000 EST