Trọng Lú Tự Hào

Kính mời quý bạn xem bài: Tự hào về đất nước có được cơ đồ như hôm nay là cực kỳ phản quốc by Ng. Dân (Danlambao) – 19/2/2019.
NguyenPhuTrongLu-Babui-danlambao
Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng thích nói tự hào
Nước ta chưa lúc nào như nay
Đúng nhờ đảng cọng nhà bay
Việt Nam xuống hố từ ngày 45

Kể từ lúc đảng cầm quyền chính
Người dân Việt đời sống đói nghèo
Có chi mà gọi tự hào
Bao năm thống nhất thua Lào Cao Mên

Toàn dân cần phải đứng lên
Lật nhào đảng cọng xây nền Tự Do.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 19, 2019 2011 EST