Vụ di dời lư hương gây tranh cãi ở Sài Gòn

Kính mời quý bạn xem bài: Vụ di dời lư hương gây tranh cãi ở TP HCM by VOA. 19/02/2019.
cau-lu-huong
Rác đầy dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn.
Du khách ngoại quốc sẽ nghĩ thế nào về lòng tôn kính tiền nhân của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thiện Nhân? Hỏi lũ cọng sản cầm quyền có đem rác rến đến để nơi tôn kính của dòng họ các người không?


Ngăn dân không được thắp hương
Nhớ người bảo vệ quê hương lìa đời
Ấy là phản bội giống nòi
Cam tâm nô lệ tôi đòi Bắc phương
Bắc Nam khắp mọi phố phường
Đứng lên chống giặc diệt phường hán nô
Một lòng quyết giữ cõi bờ
Không cho giặc cướp cơ đồ Lạc Long.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 18, 2019 2100 EST
1- Ai rước Hoa Vi dày mả tổ? Ai dời lư hương phụ tiền nhân?