Việt Nam dùng mạng 5G của Huawei

Kính mời quý bạn xem bài: Huawei sẽ cung cấp mạng 5G cho Việt Nam? by VOA. 14/02/2019.
Huawei
Truyền thông Nhật cho biết công ty Huawei của Trung Quốc đang nhắm tới việc cung cấp hạ tầng công nghệ mạng không dây thế hệ thứ năm (5G) cho Việt Nam.

Huawei bị Mỹ Âu từ chối
Khắp nơi trên thế giới e dè
Việt Trung cọng sản một bè
Nói không thì sẽ muôn bề khó khăn

Người dân Việt làm ăn tham lợi
Ham đồng tiền đắc tội quốc gia
Thông tin qua lại trong nhà
Khựa Tàu nắm hết đâu là an ninh?

Đây bước đầu tiến trình kiểm soát
Người dân Việt khó thoát công an
Khắp nơi theo dõi người dân
Hang cùng ngỏ hẻm xem đang làm gì!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 15, 2019 0000 EST