Tiếng Tàu được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai tại Học viện Tư pháp?

Kính mời quý bạn xem bài: Tiếng Tàu được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai tại Học viện Tư pháp? by CTV Danlambao. 14.02.2019.
VănPhòng
Biển Văn Phòng hai thứ tiếng Việt Hoa.

Tại sao ghi biển tiếng Tàu?
Phải chăng đến lúc thuộc Tàu hay sao?
Đồng bào suy nghĩ thế nào
Đứng lên tự cứu hay chào chịu thua?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 14, 2019 0016 EST

Thái độ của Hoa Kỳ khi Đặng đánh VN năm 1979

Kính mời quý bạn xem bài: Tìm hiểu thái độ của Hoa Kỳ khi Đặng đánh VN năm 1979 by BBC. 13 tháng 2 2019.
ĐTB Carter
Đặng Tiểu Bình gặp Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ở Nhà Trắng năm 1979.

Đặng Tiểu Bình gặp Tổng thống Mỹ
Tìm đồng minh chống kẻ thù chung
Quân Tàu tràn xuống khắp vùng
Thông tin trận địa Tàu dùng Mỹ cho?

Bốn mươi năm bây giờ có khác?
Để giữ đảng phó thác cho Tàu
Nước mất có nghĩa gì đâu
Văn Linh đáng tội chém đầu không tha

Đồng bào ơi nước nhà nguy khốn
Không đứng lên thì trốn ở đâu?
Đảng giao nước Việt cho Tàu
Thờ ơ vô cảm mang sầu muôn năm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 14, 2019 0000 EST