Bao giờ Việt cọng xin lỗi toàn dân

Trọng Hải Lâm Chung
Kính mời quý bạn xem bài: 135 người chết vì tai nạn giao thông ở VN trong 7 ngày Tết by VOA. 08/02/2019.
Cầu Trường Tiền Tết Mâu Thân
Cây cầu chính bắc qua Sông Hương, thành phố Huế bị Việt Cộng đánh sập hôm 6/2/1968

Bảy ngày Tết chết vì tai nạn
Không vì dân vì bạn của dân
Giao thông luật lệ bất cần
Lấn đường chạy ẩu lên bàn thờ thôi

Cũng ngày Tết vào thời Sáu Tám
Dân Huế chết vì đánh vào đầu
Hơn năm ngàn chứ ít đâu
Đảng không hối lỗi không câu ngậm ngùi

Đảng rêu rao rằng tui chiến thắng
Chiến công xây xương trắng Trường Sơn
Bảy Lăm quyết đuổi Johnson
Chín Lăm thảm đỏ Clinton mời vào

Hỏi ông Trọng làm sao ăn nói
Với người vì quyết tới được B
Thực thi bằng được lời thề
Ngụy nhào còn Mỹ cút về bên kia!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 11, 2019 0000 EST
1- 50 NĂM CUỘC THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018)