Việt Nam và Nga khai thác mỏ dầu mới ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam và Nga khai thác mỏ dầu mới ở Biển Đông by Thụy My – RFI. Đăng ngày 09-02-2019 Sửa đổi ngày 09-02-2019 15:09.
bachho_01
Khai thác dầu lửa từ mỏ Bạch Hổ ở ngoài khơi Vũng Tàu.Wikipedia

Việt Nga khai thác mỏ dầu mới
Không sợ Tàu tìm tới hay sao?
Chắc gì Nga dám khai mào
Đánh Tàu vì mấy giọt dầu Biển Đông?

Khi toàn dân một lòng chống giặc
Thì sá chi hải tặc khựa Tàu
Hãy cùng đoàn kết bên nhau
Trẻ già thề quyết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 10, 2019 1800 EST