Các tướng Mỹ bàn cách đánh chiếm đảo Tàu cọng xây đắp ở Biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài: Các tướng Mỹ bàn cách đánh chiếm đảo TQ chiếm đóng ở Biển Đông? by BND. Ngày đăng 05-02-2019 .
5_2_5_TH
U.S. Marines.

Công đồn chiếm đảo khó chi
Hậu xung tiền pháo phá đi hố hầm
Kho dầu kho đạn trung tâm
Một khi phát hỏa Tàu lâm khốn cùng
Hãy vì quyền lợi có chung
Chống Tàu bành trướng tranh hùng Biển Đông!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 06, 2019 1230 EST