Gửi Hồn Việt UK và Ba Cây Trúc

Kính mời quý bạn xem bài: NỖI HẬN SẦU THẾ KỶ CUẢ NGƯỜI DÂN HUẾ by Tôn Nữ Hoàng Hoa 2019-02-02.
Cầu Trường Tiền Tết Mâu Thân
Cầu Trường Tiền ngày đầu năm Mậu Thân!

Trong bài Huế, Tôi và Mậu Thân của Quái Điểu Tiểu Đoàn 1 TQLC – Mũ Xanh Nguyễn Văn Phán có hình kỳ đài Phú Văn Lâu với ngọn cờ ngay dưới câu:
“Tôi nhớ rõ lệnh của Trung tướng Lê Nguyên Khang:
– Một người lính Thủy Quân Lục Chiến duy nhất còn sống sót cũng phải dựng lại cho được ngọn cờ vàng tại Phú Vân Lâu.”

Xem kỷ lại thì lá cờ trên cột cờ là cờ VC.
Cờ VC
Kính mong Hồn Việt UK và Ba Cây Trúc xem lại và thay lá cờ VNCH cho phù hợp với bài viết.
Một bài viết hào hùng và cảm động để cuối cùng đưa lên ngọn cờ VC thì thật uổng xương máu của những người lính đã đóng góp cho chiến thắng này!
Kính,


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 05, 2019 1833 EST
1- Huế, Tôi và Mậu Thân – Quái Điểu Tiểu Đoàn 1 TQLC – Mũ Xanh Nguyễn Văn Phán

Mừng Xuân Kỷ Hợi

Kính mời quý bạn nghe:

Thế gian vui Mừng Tết Kỷ Hợi
Đón Nàng Xuân đang tới mọi nhà
An bình hạnh phúc âu ca
Không còn những chuyện như là Lộc Hưng!

Kính chúc
Quý bạn đọc và thân hữu
một năm Kỷ Hợi
An Vui,
Hạnh Phúc,
Thịnh Vượng
và Thắng Lợi.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 05, 2019 0000 EST