Lộc Hưng: Tết này bà con sống ra sao?

Kính mời quý bạn xem bài: Lộc Hưng: Tết này bà con sống ra sao? by Ng. Dân (Danlambao) 04.02.2019.
PhạmThanhNghiên-LộcHưng
Nguyện cầu hay thở than trên hoang tàn đổ nát.

Trọng và vợ từ bi thả cá
Lại không thương dân trú Lộc Hưng!
Tết này có cái bánh chưng
Để đâu mà nấu Trọng từng biết chưa?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, February 04, 2019 1729 EST
1- Tết vô gia cư của người dân bị cưỡng chế ở Cồn Dầu, Lộc Hưng