Trọng lú thả cá

Kính mời quý bạn xem bài: BÌNH THƯỜNG, BẤT THƯỜNG, VÔ THƯỜNG. by Batkhuat Nguyen 2019-02-02.
Lú thả cá
Nguyễn Phú Trọng và vợ thả cá.

Lú và vợ cùng đi thả cá
Bầu đoàn theo mấy tá bồi thần
Veston cà vạt chít khăn
Có thằng bợ đít sợ lăng xuống hồ

Lú mà biết Nam Mô niệm Phật
Hãy ăn năn thả tất tù oan
Không cần thả cá cầu an
Không cần phải sợ lòng dân ghét mình

Lú Trọng cá mà khinh dân Việt
Nhốt bao người lú biết hay không?
Thả ngay sẽ được an lòng
Không lo ai rủa thì lòng an vui.

Con cá vàng xuống hồ nước đục
Nó sống được là phúc bảy đời
Hồ gì trông gớm quá trời!
Kinh đô văn vật dưới thời hán nô!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 03, 2019 1840 EST