ĐẠI SỨ TÀU CỌNG QUYẾT LIỆT NGĂN CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM CUỘC CHIẾN CHỐNG TÀU XÂM LƯỢC

Kính mời quý bạn xem bài: ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC QUYẾT LIỆT NGĂN CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC BIÊN GIỚI PHÍA BẮC by Phạm Viết Đào(facebook). 2/2/2019.
Party_General_Secretary_and_President_Nguyen_Phu_Trong_receives_Chinese_Ambassador
Party General Secretary and President Nguyen Phu Trong (R) welcomes Chinese Ambassador to Vietnam Xiong Bo (Hùng Ba) at the meeting on January 21 (Photo: VNA)

Hỏi ông đại sứ Ba Hùng
Bên Tàu kỷ niệm anh hùng hay không?
Người Tàu ông biết ghi công
Lẽ nào ngăn chận bất công thế này?
Ông ơi ông hỡi có hay
Bao nhiêu người Việt đợi ngày nhớ thương
Cùng nhau thắp một nén hương
Nhớ người bảo vệ quê hương lìa đời
Không nên ỹ lại con trời
Giết người còn cấm con người tiếc thương
Ấy là lòng dạ bất lương
Một khi chạm đáy mở đường bùng lên
Khuyên ông đại sứ ông nên
Cùng dân nước Việt đặt nền cảm thông
Nguyện cầu người ở hư không
Cả hai chiến tuyến an bằng thãnh thơi
Cùng về cõi Phật, nước Trời
Không còn biên giới không nơi chiến trường
Chỉ còn có nỗi yêu thương
Vĩnh hằng an lạc theo đường Như Lai!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 02, 2019 1728 EST
1- Vietnamese Party, State leader welcomes Chinese ambassador

Advertisements