Trọng lú phát ngôn xấc xược và mất dạy

Kính mời quý bạn xem bài: Xấc xược và mất dạy by Viên D. (Danlambao). 29.01.2019.
hocc82cc802520chicc812520minh-nguyecc82cc83n2520phucc812520trocca3ng-muocc82cc83i2520cocca3cc82ng2520sacc89n-danlambao
HCM và NPT.

Không nhà nước nào trên thế giới
Gọi người dân và nói là con
Chính quyền có được do dân
Không là cha mẹ Trọng đần hiểu chưa?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 01, 2019 0000 EST