Tàu cọng mở trung tâm cứu hộ hàng hải trên đảo nhân tạo ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ mở trung tâm cứu hộ hàng hải trên đảo nhân tạo ở Biển Đông by VOA. 31/01/2019.
_99284448_fiery_cross_11_19_2017_r1c1_aboveground
Hình ảnh chụp từ vệ tinh những công trình xây dựng của Tàu cọng trên Đá Chữ Thập. Ảnh: AMTI.

Mở trung tâm cứu hộ hàng hải
Giúp an toàn vận tải cho Tàu
Âm mưu chiếm đóng dài lâu
Việt Nam sao chẳng chống Tàu xâm lăng?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 31, 2019 2200 EST