Tam Đảo theo chân Bà Nà!

Kính mời quý bạn xem bài: Sun Group lại muốn biến Tam Đảo thành đặc khu như đã làm với Bà Nà? by Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm – Danlambao). 29.01.2019.

Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Đồng bào cứ mãi thờ ơ
Non sông gấm vóc chỉ chờ tiếp thu
Dân Tàu sẽ nói Việt ngu!
Băm vằm đất Tổ từng khu cho Tàu
Đứng lên hãy đứng lên mau
Hãy cùng đoàn kết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 28, 2019 2145 EST
1- Tam Đảo

Advertisements