Việt Nam và chính sách quốc phòng Ba Không thành Có

Kính mời quý bạn xem bài: Chính sách quốc phòng « Ba Không » của Việt Nam tạo dễ dàng cho việc nói « Có » by RFI Đăng ngày 25-01-2019 Sửa đổi ngày 25-01-2019 10:56.
vietnam_trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump (T) gặp chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Phủ chủ tịch, Hà Nội, 12/11/2017.REUTERS/Kham

Việt Nam
Không có liên minh
Chống Tàu xâm lược một mình mà thôi
Không theo ai chống con trời
Không cho căn cứ nước ngoài dựng lên
Bởi vì cô độc cho nên
Khựa Tàu lấn tới mà im lặng hoài
Giặc càng được thế tác oai
Ba không tự trói dâng loài ác nhân
Tình hình đất nước rất cần
Canh tân quân đội kết thân nước ngoài
Bỏ
Không thành đi thôi
Mới mong giữ được muôn đời Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 26, 2019 1130 EST