Xem “Venezuela là bài học kinh nghiệm nóng hổi cho CTN Nguyễn Phú Trọng?” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem video:


Người dân Venezuela xuống đường chống TT độc tài Maduro.

Trông người mà nghĩ đến ta
Hỡi người dân Việt bước ra xuống đường
Hãy cùng vạch mặt Bắc phương
Diệt bầy dâng hiến quê hương cho Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 26, 2019 2140 EST
1- ĐỊA CHẤN VENEZUELA VÀ SỐ PHẬN CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG