Biển Đông trong năm 2019

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông ‘nóng’ hay ‘nguội’ trong năm 2019? by Ngọc Lễ – VOA. 26/01/2019.
41972663-d7e8-477e-8ceb-3fc01c641258_w1023_r1_s
Tư liệu – Nhóm chiến hạm Ronald Reagan trong một cuộc diễn tập ở Biển Đông, ngày 31 tháng 8, 2018.

Với Tàu cọng tham lam bành trướng
Thì Biển Đông lò nướng bá quyền
Tự do hàng hải luân phiên
Tuần hành kiểm soát sẽ điên đầu Tàu

Việt Nam phải nên mau chọn lựa
Đứng bên nào giữ được nước nhà
Theo Tàu mất nước không xa
Anh Tây Ấn Nhật Mỹ Nga nước còn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 25, 2019 2125 EST