Bao giờ đến phiên Việt Nam?

Kính mời quý bạn xem bài: CHỪNG NÀO ĐẾN LƯỢT VIỆT NAM? by Đỗ Ngà. 01/24/2019 .
venezuela nbt
Dân chúng Venezuela xuống đường đòi hỏi dân chủ.

Ba Đình mở mắt mà xem
Người dân Nam Mỹ đứng lên đòi quyền
Maduro đang ở trên thuyền
Và sắp bị lật bởi quyền công dân
Ba miền Kinh Thượng đứng lên
Lật bè bán nước hại dân Ba Đình
Tay sai giặc hán Bắc Kinh
Đang làm cho nước Việt mình lâm nguy!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 24, 2019 2117 EST
1- Mỹ muốn cắt thu nhập của chính quyền Venezuela, hỗ trợ phe đối lập
2- Sau Venezuela, con đường nào cho cộng sản Việt Nam?