Đường một chiều hàng Tàu hàng Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc rào 113 điểm cấm hàng Việt, nhưng mở lối mòn xuất ngược Việt Nam by Thế Hưng Tháng Một 21, 2019.
buonlau-1548065560918
Hàng trăm tấn rượu giả bị tiêu hủy tại Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong

Tàu đặt rào cấm cửa hàng Việt
Mở lối mòn nhập Việt hàng Tàu
Dân tham nối dáo cho Tàu
Khiến cho kinh tế Việt mau thua Tàu

Muốn chận đứng hàng Tàu nhập lậu
Cấm cửu vạn đầu nậu ven biên
Trả công hậu hỷ bằng tiền
Lập thành đội chống nhập biên hàng Tàu

Đồng bào ơi cùng nhau chống giặc
Chốn thương trường mà giặc thắng ta
Nguy cơ mất cả sơn hà
Một khi kinh tế thành ra lụi tàn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 23, 2019 2140 EST