Nhân đọc lại hồ sơ chủ quyền HS và TS của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Nhân đọc lại hồ sơ chủ quyền HS và TS của TQ by Nhân Tuấn Trương 26 tháng 11, 2018.
Đảo Phú Lâm
Hoàng Sa.

Tàu ba hoa từ thời cổ đại
Dân đã từng ở lại Hoàng Sa
Khi còn quanh quẩn Hoàng Hà
Chưa qua Dương Tử sao ra bên ngoài?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 22, 2019 2320 EST