Ngày 19/1/2019 là đúng 45 năm Ngày Hải quân VNCH anh dũng chống trả TQ xâm lược Hoàng Sa của Việt Nam 19/1/1974.

Tri ơn tử sĩ Hoàng Sa
Noi gương bảo vệ sơn hà Việt Nam
Đứng lên diệt lũ quan tham
Nhận tiền Tàu khựa để làm tay sai
Muốn đất nước có tương lai
Nhân quyền Dân chủ là hai thứ cần
Chính quyền không phải vì dân
Không do dân cử thì dân loại trừ!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 19, 2019 0215 EST
1- Chính phủ Mỹ và Hoàng Sa 1974

www.vietnamexodus.info

50089357_1987580671297552_8323635173560156160_nẢnh Tran Hung Tran chụp Tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 1/2016 tại bãi Dứa, TP Vũng Tàu 

Trần Bang(facebook)Trận Hải chiến Hoàng Sa bi hùng tháng Giêng năm 1974 đã khảng định với toàn nhân loại, với toàn thế giới rằng quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam, và VN nhất định sẽ gìn giữ, sẽ giành lại từng tấc đất, từng tấc biển đảo thiêng liêng của cha ông mình.

View original post 197 more words