Thấy gì quanh vụ báo VN nói TQ ‘cưỡng chiếm Hoàng Sa’?

Thấy gì quanh vụ báo VN nói TQ ‘cưỡng chiếm Hoàng Sa’?

_105215473_sgttbgt2922009sd0
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 18,2019 0720 ET