Biên giới Việt-Trung là cầu nối hữu nghị

Kính mời quý bạn xem video:
bản giốc
Thác Bản Giốc.

Biên giới Việt-Trung là cầu nối
Để quân Tàu đi tới xâm lăng
Toàn dân hãy nhớ nằm lòng
Bao lần giặc tới để phòng nay mai!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 17, 2019 2300 EST