Đường dây bán bào thai sang Tàu!

Kính mời quý bạn xem bài: Hơn 260 phụ nữ Nghệ An ‘vắng mặt lâu ngày’, nghi rơi vào đường dây buôn bào thai sang TQ by VOA. 15/01/2019.

Một phụ nữ ở Nghệ An trở về từ Tàu cọng sau khi bán con. Ảnh: báo Nghệ An.

Mẹ ơi sao nỡ bán con?
Mai này già yếu mẹ còn có ai?
Bao ngày gian khổ dưỡng thai
Ngày xưa thử hỏi mấy ai đoạn tình?
Tội này phải hỏi Ba Đình
Đỉnh cao trí tuệ dân tình bỏ bê
Toàn dân đứng dậy quyết thề
Dẹp bè cọng sản lo bề dân sinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 14, 2019 2043 EST