Quân đội bảo vệ Đảng hay Quốc Gia?

Kính mời quý bạn xem bài: Tổng bí thư yêu cầu quân đội trung thành “tuyệt đối” với Đảng by VOA Tiếng Việt. 12/01/2019.
5e003cd4-116b-423b-b032-f02ea12aa599_cx0_cy11_cw0_w650_r1_s
Hán nô Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân ở Hà Nội hôm 10/1. (Ảnh chụp màn hình Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
nguyễn văn linh
Hán nô Nguyễn Văn Linh

HIẾN PHÁP VNXHCN 2013
28/11/2013
Điều 65
Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Lực lượng vũ trang tức là quân đội
Phải “trung thành tuyệt đối” với nhân dân
Người dân khi đảng không cần
Lại đem quân đội ra chần nhân dân

Quân đội ở đâu không bảo vệ:
Độc lập với Tàu cọng?
Chủ quyền biển đảo bị Tàu lấn chiếm?
Toàn vẹn lãnh thổ khi đặc khu do Tàu kiểm soát?
Quân đội “trung thành tuyệt đối” với Tổ Quốc?
Quân đội “trung thành tuyệt đối” với Đảng?
Đảng dâng “Tổ Quốc” cho Tàu, Quân đội theo ai?

Hán nô Nguyễn Văn Linh đã nói:
“Thà mất nước còn hơn mất đảng!”
Nước mất rồi hỏi đảng còn không?
Đúng là mất trí tối lòng
Khi Tàu chiếm nước đảng còn hay không?

Miền Nam còn thì còn Giải Phóng
Sáp nhập rồi bèn đóng bình phong
Khi Tàu chiếm nước Việt xong
Đảng hồ cũng phải đi đong theo Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 12, 2019 0000 EST
1- Toàn văn Hiến pháp 2013 nước CHXHCN Việt Nam
2- MẤT ĐẢNG HAY MẤT NƯỚC?
3- Thỏa Hiệp ngầm 05-07-2020 là ngày thực hiện đợt 1 sáp nhập nước Việt Nam.