Đối chiếu ngoại hình và nhân cách giữa Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh

Kính mời quý bạn xem bài: Đối chiếu bút tích Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh – Phần 2: Ngoại hình và nhân cách by Lê Bá Vận (Danlambao) 1/06/2019.
17229518852_49fc5f5d10_b
Hồ Chí Minh (Hồ Quang)

Ngoại hình Tàu chắc hơn ta
So bề nhân cách dâm tà chính mi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 08, 2019 0000 EST