Đối chiếu ngoại hình và nhân cách giữa Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh

Kính mời quý bạn xem bài: Đối chiếu bút tích Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh – Phần 2: Ngoại hình và nhân cách by Lê Bá Vận (Danlambao) 1/06/2019.
17229518852_49fc5f5d10_b
Hồ Chí Minh (Hồ Quang)

Ngoại hình Tàu chắc hơn ta
So bề nhân cách dâm tà chính mi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 08, 2019 0000 EST

Advertisements