Đối chiếu bút tích Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh

Kính mời quý bạn xem bài:Đối chiếu bút tích Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh – Phần 1: Bút tích – Dân Làm Báo by Lê Bá Vận – Dân Làm Báo. 1/05/2019.
hcm
Hồ Chí Minh bỏ ra 4 năm, than ôi! viết tiếng Việt một di chúc ngắn không tôn trọng chính tả Việt ngữ.

Tất Thành chữ viết thật xinh
Có đâu như chữ chí minh gà quào
Rõ ràng hai kẻ khác nhau
Tất Thành là Việt còn Tàu chí minh!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 05, 2019 2240 EST