Quân đội Đài Loan bày trận chờ Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Quân đội Đài Loan bày trận chờ Trung Quốc by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 04-01-2019 • Sửa đổi ngày 04-01-2019 14:35.

Một lính hải quân trên khu trục hạm Cơ Long (Kee Lung DDG-1801) trong cuộc tập trận gần căn cứ hải quân Nghi Lan (Yilan) của Đài Loan ngày 13/04/2018.13, 2018. REUTERS/Tyrone Siu

Đài Loan bày trận dàn chào
Việt Nam mở cửa mời vào tự do!
Còn đâu Đất Nước cõi bờ?
Tương lai Dân Tộc bấy giờ về đâu?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 04, 2019 1855 EST